Hemmabryggning av vin - en populär syssla

Att brygga eget vin hemma är kul och ger plats åt att prova många spännande smaker. Den etablerade vinindustrin runt om i världen har på flera vis påverkat utrustning samt ingredienser för hemmabryggningen. Därtill har jästekniker och övrigt som har med bryggprocesen att göra utvecklats.

Vinframställning hemma har fort blivit allt mer populärt utifrån dessa förutsättningar. Hemmaprocessen påminner i stort om den traditionella vinframställningen, men vin i sedvanlig bemärkelse får I enlighet med EUs definitioner enbart kallas vin ifall det framställs på vindruvor. I hemmaframställningen experimenteras det enormt ofta med olika slags bär och frukter.

Under vinframställningen är det betydelsefullt att hålla en bra hygienisk standard. Minsta förorening kan påverka smaken på vinet markant. Det är inte bara utrustning som ska vara fräsch utan det är också betydelsefullt att vattnet i bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer färdiga vinsatser och diverse tillbehör som förenklar och förfinar vinframställningen hemma. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som fungerar enastående till att rena vatten innan bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att samtliga nödvändiga instruktioner finns tillgängliga och det är för den skull svårt att misslyckas med vinsatsen. Men det under förutsättningen att instruktionerna följs noga.

Att sätta en vinsats från grunden ger bryggaren möjlighet att prova annorlunda bär eller frukter och dessutom experimentera med olika jäst. Varierande jäsningstider kan dessutom leda till markanta smakskillnader.

Omtappning av vin kan underlättas med hjälp av en hävert. Den utgörs av två rör och slang med en slangklämma för att kunna stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra med hjälp av ett plastmunstycke och blir på så vis anpassningsbar för samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp som är ca 5 cm och som får bottensatsen att stanna kvar i jäskärlet vid avtappning.