Lär dig brygga vin på egen hand

Nu ägnar sig allt fler åt vinframställning hemma. Många är medvetna om att vinutbudet på Systembolaget är brett men det som lockar mest med hemmabryggning är att få åstadkomma sin egen inriktning och årgång.

Därutöver är det många som resonerar att man i längden kan spara pengar genom att brygga eget vin. Det innebär att man kan vara mer frikostig med vinet. Den som exempelvis använder vin i matlagningen kan med hemmagjort vin använda sig av rikligare mängder.

En vanlig dragning med att brygga eget vin är såklart möjligheten att experimentera med olika smaker. Det finns näst intill oändligt med smaker man kan åstadkomma. Det finns mängder av olika bär och frukter man kan använda sig av, och ibland finns dessa tillgängliga i den egna trädgården. I boken Hemmaframställning av vin skriven av Kjeld Erlandsen finns utförliga instruktioner om hur man går till väga och förslag på olika bär och frukter som kan användas.

Enligt EU finns det dock en definierad skiljaktighet mellan frukt-och bärviner och de viner som tillverkas traditionellt inom den etablerade vinindustrin. I sedvanlig bemärkelse är vin endast vin ifall det produceras på vindruvor. Dock har många människor börjat tänka om kring den definitionen.

Det många undrar är ifall kvaliteten på hemmagjort vin motsvarar viner som till exempel går att köpa på Systembolaget. I många fall gör det rentav det, men det beror självklart på hur mycket tid man lägger ner och hur ingående man är under bryggprocessen. Vissa bär och frukter gör sig dessutom bättre än andra.

Vad är då hemligheten bakom hemmaframställt vin? Varför blir det så bra? Det beror på att tonvis med inspiration har hämtats från den etablerade vinindustrin. Genom att man tagit vara på utrustning och ingredienser och gradvis förbättrat dessa så har vinkvaliteten blivit bättre.

Förr var både utrustning samt ingredienser betydligt sämre och hemmagjort vin fick inte hela tiden den goda smak som det många gånger får idag. Innan utvecklingen fick fart lämnades mycket under processens gång åt slumpen. Idag är fler dock medvetna om vad som är bra utrusning och produkter och om processen skilda delar.

Det har medfört bättre möjligheter att åstadkomma de smaker på vinet som man eftersträvar. Med dessa förbättringar kan man på ett enkelt sätt brygga egengjort favoritvin flera gånger om utan att smaken ändrar sig. Det brukar emellertid krävas att man antecknar sina recept. Den som inte är redo för att brygga helt å hållet efter eget recept kan såklart utgå från färdiga vinsatser.

Tänk på att bra hygien alltid är oerhört viktigt när man brygger vin. Det är lätt hänt att vinet blir förstört om man slarvar. Det kan bli enormt frustrerande med tanke på att processen tar mycket tid i anspråk. Var för den skull grundlig med att samtlig utrustning är ren och att också vattnet som används är ordentligt rent.

Från Gert Strand AB kan den som vill testa att göra eget vin beställa färdiga vinsatser. Företaget säljer även diverse tillbehör som gör det enklare att lyckas förfärdiga sitt vin. En produkt som synnerligen rekommenderas samtliga vinbryggare är aktivt kol. Det ser till att vattnet som används i bryggningen garanterat blir rent och fräscht.