Upptäck hur spännande det är att brygga vin hemma

Det har oerhört fartfyllt blivit populärt att brygga eget vin hemma. Fastän vi är bortskämda med systembolagets breda utbud så finns det många som är nyfikna på att producera sin egna etikett samt smak. Det är inte bara en spännande procedur utan på sikt kommer man dessutom spara en hel del pengar.

Anledningen till att hemmaframställning av vin blivit så populärt är för att resultatet blir otroligt bra. Det beror på att både utrustning och jästekniker utvecklats. Mycket av utvecklingen beror på att hobbybryggarna influerats av den större traditionella vinindustrin. Inte nog med att utrustning fått förhöjd kvalitet så har även ingredienserna blivit bättre.

Det var inte länge sedan som vinbryggning i hemmet hade en lägre status, vilket berodde på kvaliteten inte alla gånger blev som man hoppats. Med dagens förbättrade utrustning och förfinade tekniker är det allt mindre i processen som lämnas åt slumpen. Det har med andra ord blivit svårare att misslyckas. Därtill finns det bättre möjligheter att uppnå de exakta smaker på vinet som man strävar efter. På så sätt kan man brygga sitt favoritvin åtskilliga gånger om.

Det går också utmärkt att brygga vin efter färdiga vinsatser, vilket är ett alternativ för den som eventuellt vill prova att brygga för första gången. De som brygger helt å hållet själva gör rätt i att skriva ned sina recept. Hittar man sitt favoritvin under olika processers gång så vill man gärna ha möjlighet att återproducera sitt favoritvin. Men att föra anteckningar är även bra om man skulle misslyckas med vinsatsen. På så sätt kan man spåra processen och anpassa till nästa gång.

När man brygger vin hemma experimenterar man mycket med olika bär samt frukter. Men i traditionell bemärkelse och när man följer EUs definitioner så får dock vin endast namnges vin om det produceras på vindruvor. Hemmaframställning av vin kan alltså ses som fördelaktig eftersom vinsmakerna inte blir lika begränsade. Det finns stort utrymme att experimentera. Dessutom bör vinbryggaren experimentera med olika jäst för att granska vilka ytterligare skillnader som kan uppkomma.

Det man ständigt bör ha i åtanke när man brygger sitt eget vin är att hygienen ska vara god i samtliga led av processen. Minsta lilla förorening som drabbar vinet kan påverka smaken markant. Det vill man gärna inte riskera när det är tidskrävande att brygga vin. Som mest grundläggande gäller det att vattnet i bryggningen är ordentligt rent. All utrustning ska givetvis vara klinisk ren.

Hos Gert Strand AB finns det kompletta vinsatser och andra tillbehör att inhandla. Företaget har mångårig erfarenhet av vinbryggning och har mängder av tillbehör som underlättar bryggningen. Ett väldigt användbart tillbehör som säljs är aktivt kol. Det är en produkt som ser till att vattnet renas ordentligt innan bryggning. Därutöver säljer Gert Strand AB olika typer av jäst som man kan experimentera med för att åstadkomma nya smakupplevelser.

Beställer man färdiga vinsatser från företaget så medföljer instruktioner som gör det enklare att ej misslyckas med sin vinsats. Det är dock hela tiden viktigt att instruktionerna följs noga.

Under processens gång kan en hävert vara en användbart redskap. Den ser till att vinet lättare tappas om. Häverten har två rör med en slang samt en slangklämma som täpper till slangen. Ifall man skjuter in rören i varandra så blir de anpassningsbara för olika storlekar och jäskärl. Det yttre rörets plastknopp ser till att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.